ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 2013 έκανε κύκλο εργασιών 54,000,000 ευρώ, με 1,300,000 ευρώ κέρδη και 1,300,000 αποσβέσεις
και το 2014 θα κάνει κύκλο εργασιών 64,000,000 ευρώ, με 2,100,000 και 1,300,000 αποσβέσεις.
Και εξακολουθούμε να επενδύουμε.

Σήμερα ο όμιλος PAPER HEART, έχει την πρώτη εταιρεία χάρτου στην Ελλάδα με παραγωγή πάνω από
40,000 τόνους έτοιμα προϊόντα και μερίδιο πάνω από το 25% της Ελληνικής αγοράς.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

ΑΤΟΜΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

espalogo
espalogo